tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A vagina that is absurdly dirty, abused, sloppy, and loose.
Yo, I bet Angelina Jolie has a skeever beaver.
viết bởi Jumoma 31 Tháng năm, 2006

Words related to skeever beaver

angelina jolie dirty poon skanks skeezas sluts