tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
To get very drunk.
" I plan to get skegnessed this weekend "
viết bởi Micklewright 17 Tháng chín, 2008