tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
the coolest.
shit man, thats shiny pumpkins!
viết bởi Anonymous 20 Tháng bảy, 2003