tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
Scottish adaptation of skitehound
You're such a skitehoond

Give the skitehoonds a call
viết bởi Skitehound90 28 Tháng mười, 2010