tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
falling in true love
"i think im totally skitter doo for that chick, shes really great"
viết bởi d-bone 31 Tháng tám, 2003