tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Having great talent at something.
The girl at 5:18 in the LMFAO music video of Party Rock Anthem.

Dayummmm, that gurl got sum skiull!!!!
viết bởi Buddy Sep 20 Tháng sáu, 2011