tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
a scottish girl who's harsh and kniving,

scottish + kniving = skniving
"alreet jonny, ya ken tha' lassie? shes a beaut"

"naah she's horrible, a right skniving cow"
viết bởi the big doggy dog 08 Tháng mười, 2011