tìm từ bất kỳ, như là sounding:
 
1.
or "straight", except ghetto version.
you alright?
yea im skraight
viết bởi Steve O 15 Tháng chín, 2003
 
2.
To be all right
Yo you aight.
Yeah i'm skraight
viết bởi Chester Chester the child Molester 06 Tháng ba, 2003