tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
To write on human skin.
Let me skrite those digits before I forget them.
viết bởi Rockskipper 06 Tháng bảy, 2006