tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
to leave; leave- get out of here
hey guys im gonna skrizalt.

im about to skrizalt.
viết bởi J. Pain 20 Tháng một, 2008

Words related to skrizalt

get gone leave leaving out