tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
whatever you want it to mean
viết bởi ryan 16 Tháng chín, 2003