Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
Stuff, miscellaneous Items. Shit.
I have some skrock to take care of.
viết bởi cd 10 Tháng tư, 2003
2 7

Words related to skrock:

scrock ass scroc vagina