tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Stuff, miscellaneous Items. Shit.
I have some skrock to take care of.
viết bởi cd 10 Tháng tư, 2003

Words related to skrock

scrock ass scroc vagina