tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
v. when a small hampster hides in one's gliggens area.
nigga this hampster be skroddlin
viết bởi Alex Jarstad 10 Tháng mười, 2006