tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
an almost non-existant friend bound to be fat
I still talk to skron.
viết bởi Larad Conplant 13 Tháng chín, 2014