tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
a very large explosion of the pantsular variety.
omg! i just made a huge skronz in my bottom trousers!
viết bởi ayup 10 Tháng bảy, 2008