tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
Soap for scrubbing soup off a rope, per Dr. Suess.
Skrope is so strong, that no rope is too long!
viết bởi Soup Nazi 06 Tháng chín, 2004