tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
N00bish way of saying 'screw'.
Noob #1: lolololol wana skru?
viết bởi microFroggie 22 Tháng hai, 2008