tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
a pair of dirty beat up hooker boots.
"look at those skruggz, she must be a dirty hoe"!
viết bởi nickala 26 Tháng ba, 2008