tìm từ bất kỳ, như là cleveland steamer:
 
1.
Very high quality Marijuana. Dank. Chronic.
Woowee, now this is some skruka! Look at all the lil' white hairs. We gone get toe down tonight!
viết bởi Marcos 29 Tháng tám, 2004