tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
other word for delicious
mmm, that taco was skrumpcious!
viết bởi Fes 28 Tháng sáu, 2007

Words related to skrumpcious

delicious good skrumptious taco tasty