tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
a car that is beyond the reality of a true slab, hence the name slabtastic
Damn boy, that car's slabtastic. So clean and fresh!
viết bởi bajesz 05 Tháng sáu, 2010