tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a slutty ass female that thinks she is hot.
look at that smelly ass slach-hooch she is always hitting on me
viết bởi Dalton 28 Tháng hai, 2005