Top Definition
when some is slacking off or doing a bad job..
haha look at george being a slack nut no more weed for him it make him.. i think hes gay.... yeah look how hes fondaling mr.shanks over there..
viết bởi kksdjaj aas f a 01 Tháng chín, 2006
Moronic, stupid or slow witted, derived from the phrase "as slack as a bag of nuts"
That kid is a complete slacknut!
viết bởi Giggles595 25 Tháng sáu, 2010
Nuts that are deprived of sexual intercourse therefore being "slacked" or "slacking".
Hey slacknuts, you aint got laid in months.
viết bởi Jerry Schlong 27 Tháng sáu, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×