Top Definition
A varient on the word slag, but not used as an exact synonym. Instead, it is an insult to someone who is being annoying, stupid or you just dislike.
(Playing poker)
Ben: "O.k so if I have a straight but with the ten, jack, queen, king, ace, is that a royal straght?"
Dudley "you fucking slag muffin."
viết bởi Dudley Brewbags 28 Tháng năm, 2008
A slag, sket, slut, whore, hooker, dirty bitch i.e. Has the name SALLY, that has a dirty, moudly beyond grotesue muffin.
slagmuffin Sally
viết bởi LBG6661902 24 Tháng sáu, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×