tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
My boyfriend Melvin is being a slagget by not telling his parents about us yet.
viết bởi Ryan Goat cheese 15 Tháng ba, 2007