tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
a rather larger female whose utters look like they have been slammed
Yo that bitch be a straight slamcow!
viết bởi SLAMdaCOW!! 23 Tháng mười một, 2009

Words related to slamcow

been like look slammed utters