tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
The paramount of intellect and sophistication.
That suit exudes slanix-like qualities.
viết bởi Senor Alejandro 17 Tháng mười, 2012
0 0