Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là seagulling:
 
1.
slap it: put it on yo nation, yo mama, god, etc.
Lord: "i jus got sum pussy from yo girl yesterday folks".
Folks: "SLAP IT!!!"
Lord: "on tha Fin on Vice Lord my nigga".
viết bởi thatniggafrom85th 15 Tháng năm, 2008
6 7
 
2.
Male masturbation.
"You're just gonna have to slap it tonight, honey."
viết bởi Dr. Shatner 06 Tháng sáu, 2004
7 8