When used in the configuration of 'having a slap' it means to masturbate.
Bill: D'you want to go to the match tonight?
Dave: Nah, I was going to stay in and have a slap.
viết bởi Bonny lad 11 Tháng mười một, 2004
to be fun, funny, hot, good, looks nice
SHAI- do u got that new video game

TAY- yeah it slaps
viết bởi SH4Y 05 Tháng tám, 2007
Pseudo urban slang for "high five"
After scoring some free crack and a Glock Fo Tee, Tyrone gave slaps out to his peeps.
viết bởi J Man in FL 20 Tháng tám, 2008
A bitches hot ass.
1. Damn son, look at dat hoe's slaps!
2. Mm, mm. Look at dem slaps on dat bitch.
viết bởi Somenigguh 14 Tháng mười, 2009
A friendly way of saying goodbye! like luv ya! etc... originates from ancient tribal slapping... when one man would slap another and shout 'humba' (roughly translated to slaps.)
Girl 1: so like omg, see you tomorrow!! bi bi xxxxxxxxxx
Girl 2: kk! Slaps!
Girl 1: luv ya 2!
viết bởi Ami 13 Tháng ba, 2005
4 hours of sleep. Too long to be a nap, too short to be a sleep.
"did you get any sleep last night?"

"nah, I only got a slap"
"ah sorry bro"
viết bởi slechea289 16 Tháng tám, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×