tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
when you slap a bitch so hard they go "doo!"
i slappa doo'd the shit outta that bitch...
viết bởi teli 09 Tháng tám, 2006

Words related to slappa doo

ass bitch cell phone chicken fiddy cent hoes