tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
An extremely bastarsdous or cowarldy person
That friggen slappynuts pinched the bag
viết bởi Krazy Kate 25 Tháng tám, 2006