tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
when your penis or balls slap upon your legs whilst running or moving
he got real bad slappywap whilst running down the stairs
viết bởi spiffing chap 01 Tháng chín, 2010