tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
slapsac is ones ball bag shaven
my girlfriend will give me a weird look when she see my slapsac
viết bởi racoon 26 Tháng tư, 2003