Top Definition
The act of sleeploading someone.
Like a wet dream, but induced by a third party. And making them cum all over themselves.
Guy 1: "Dude I totally sleeploaded Ron the other night!"
Guy 2: "No way, that is so sick dude, I bet he'll wake up disgusted!"
viết bởi Flume101 01 Tháng mười một, 2013
v. the act of sleeploading someone.
n. like a wet dream, but induced by a third party.
Man, I sleeploaded him so hard!
viết bởi FlareW 01 Tháng mười một, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×