tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
When someone sets their scrotum on a sleeping person's chin, and sings a Christmas carol.
Santa gave Mrs. Claus a good old fashioned sleepy Christmas this year!
viết bởi ecent 12 Tháng sáu, 2010