tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A person or animal who is extremely sleepy.
Hey look at that sleepy panda, he's soo sleepy.
viết bởi Larah 25 Tháng ba, 2007