tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A very depressing male who smokes weed often, causing him therefore to be sleepy at all times
Ex. justin vogel is a sleepypothead
viết bởi mariangrint 10 Tháng sáu, 2010