Top Definition
The biological moistening (slickening) of one's vagina in preparation for penetrative sex.
Good lord! He got me so aroused that my slicky seeped through my capris!
viết bởi Phondookee 28 Tháng sáu, 2005
2 more definitions
A promise, or way of verifying truth, that can not be broken involving a wriggling of ones fingers against anothers.
Braking slicky induces diabetes
"No way did you shag her. Slicky on it"

*Slicky*

"You legend"
viết bởi LifeOnAFarm 29 Tháng tư, 2009
slippery condition.
After the rain the roads were slicky but we still had gription.
viết bởi Debby Tallent 25 Tháng tám, 2008

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×