Top Definition
A person who is generally worthless, but will bring a smile to your face if they get pushed down the stairs.
James Dobson is a slinky.
viết bởi Wadatah 19 Tháng tám, 2005
Toys that were metal but are now plastic and not nearly as cool.
It Slinky, It's Slinky
the favorite of girls and boys.
viết bởi rastavirgil 12 Tháng mười, 2006
Pulling off a god-like move in tetris
*Mel puts the tetramino down in a tough position and clears 4 rows at once* "My gosh that was slinky!"
viết bởi wannabetetrisgod 09 Tháng sáu, 2010
Adj: Slutty and kinky. Right Ke$ha!???

Adj: To be sexually whoreish, yet slightly awkward when being so
Dang.... she is so slinky. or Her slinkiness caught my eye.
viết bởi modishlyhip 01 Tháng mười một, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×