tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
slow, slower, not clever or smart, not up to speed, dumb, idiot, word simply created by its pronounced sound
I'm sloer.
viết bởi smaster 06 Tháng ba, 2011