tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
A girl who be fckn everybOdyyyy .
That bxtch bopped off 5 of my boy at that party damm she a slosh monster.
viết bởi breezyxBAD 24 Tháng tư, 2010