tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A young slut. Combining slut with youth.
Where are all the slouths at?
viết bởi Jose Trujillo 05 Tháng tám, 2004