tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
When you grab a girls vagina lips and use them as a sling shot.
Hey Keefe, you should give that chick a Slovakian sling shot!
viết bởi slikek 11 Tháng ba, 2010