tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
making sure your friend is alright when away throwing up
yeah I'll go check on Bobby. I'll do a slow def check after my smoke.
viết bởi neu 09 Tháng mười hai, 2003