tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Slow Karate doesn't go that fast.
Fucking hell, I love that song...
viết bởi ElleyChaos 01 Tháng một, 2004