Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
Slow Karate doesn't go that fast.
Fucking hell, I love that song...
viết bởi ElleyChaos 01 Tháng một, 2004
6 5