tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
comes from slimy hands
Amanda touched me with her slowcome hands.
viết bởi Royalstick 24 Tháng một, 2009