Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:
 
1.
comes from slimy hands
Amanda touched me with her slowcome hands.
viết bởi Royalstick 24 Tháng một, 2009
2 0