tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
an amazing shoegazing band. like my bloody valentine.
"woah this song is making me sleepy"
viết bởi Nick 20 Tháng mười một, 2004
 
2.
Makers of Souvlaki - the best shoegaze record ever made.
Lets put on Slowdive and have sex
viết bởi Carbonara 02 Tháng tư, 2008