tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Literally, slower than a sack of shit moving down the runway.
Why the fuck is my computer slower than a sack of shit moving down the runway!?
viết bởi DancingWolfs 12 Tháng mười hai, 2013