tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:
 
1.
Most representing of the qualities of a slug.
My car has been running slowly, it's the sluggest car around.
viết bởi shoja 02 Tháng tư, 2010