tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
the process of being a slut and a nugget
kayla pietz is a huge slugget
viết bởi davin47 24 Tháng mười, 2009